Poker är ett populärt men komplext kortspel som kräver både strategiskt tänkande och psykologisk skicklighet. Det går att spela Poker både i fysiskt form, hemma eller på ett kasino, eller online. Det finns många olika varianter på Pokerspel, i den här grundläggande guiden kommer vi gå igenom några av de vanligaste reglerna.

Grunderna i Poker

Poker är ett kortspel som spelas med en vanlig kortlek på 52 kort. Dessa kort är rankade i storleksordning från 2 – A(Ess), men Ess kan även användas som det lägsta kortet, till exempel vid en stege.

Vid varje omgång får alla spelare utdelat ett visst antal kort, och målet är att ha den bästa möjliga kombinationen av dessa kort. Några av de vanligaste kombinationerna är par, två par, triss, fyrtal, straight, flush, full house, straight flush och royal flush. I en viss typ av Poker, som kallas för Poängpoker eller Femkortspoker, ger dessa kombinationer olika poäng beroende på hur högt de rankas. Här kan du se en lista på hur poäng mäts i Poker.

Ett parti består av flera omgångar (givar) där spelarna satsar baserat på hur stor chans de tror de har att vinna omgången. Man kan också “bluffa” genom att satsa högt, för att få motspelarna att tro att man har bättre kort på handen än man egentligen har.

Spelet tar vanligtvis slut när en spelare har vunnit hela potten och ingen av motspelarna därför kan satsa något. I vissa fall kan ett spel också vara tidsbestämt. Läs mer om Pokerspel hos Spelinspektionen.

Spelet startar

Alla deltagare börjar med en viss uppsättning marker som en del av spelet. Dessa marker brukar ha olika färger som representerar olika värden. Vid privata partier använder man oftast riktiga pengar istället.

Beroende på vilken variant av Poker som spelas får sedan spelarna ett visst antal kort på handen, därefter läggs de gemensamma korten på bordet med framsidan uppåt.

Giv

En omgång, giv, börjar med att varje spelare gör en satsning av sina marker, som läggs i den gemensamma potten. Vill en spelare inte delta i given, kan denne välja att stå över, “lägga sig”. Då får denna spelaren inte delta i spelet igen förrän i nästa giv.

För att förhindra att spelare lägger sig för ofta, används ibland så kallade “blinds”, en sorts avgift i marker som måste betalas för varje omgång. På så sätt kan en spelare inte lägga sig varje runda för att kunna vänta ut de övriga spelarna, då denne inte kommer ha några marker kvar till slut.

I de flesta varianter av Poker finns en det en eller flera satsningsrundor efter den första. Det innebär att spelarna kan få möjlighet att byta ut ett eller flera kort, att vissa gemensamma kort tillkommer, eller att man får nya kort på handen.

När satsningsrundorna är klara, är spelaren som har de bästa korten och/eller är ensam kvar vinnare av den gemensamma potten. Skulle två spelare däremot ha likvärdiga händer, delas potten mellan de båda. När potten delats ut påbörjas en ny giv, med nya kort.

Pokerteori

Pokerteori är ett begrepp som används för att beskriva de grundläggande koncepten och strategierna som används i pokerspel. Det inkluderar både matematiska och psykologiska aspekter av spelet, samt de olika faktorer som påverkar hur man spelar och tar olika beslut.

En av de viktigaste aspekterna av pokerteori är sannolikhet. Eftersom pokerspel dels baseras på slumpmässighet, är det viktigt att man som spelare har en viss förståelse för hur sannolikt det är att få en viss hand. Eller för den delen kunna beräkna sannolikheten för om deras motspelare har den. Genom att använda matematiska beräkningar och statistik kan man som Pokerspelare bättre bedöma riskerna och möjligheterna i spelet och fatta mer välgrundade beslut utifrån dessa.

Psykologi är också en viktig del när man talar om pokerteori. Att kunna läsa sina motståndare och försöka förstå deras agerande kan hjälpa en spelare att fatta bättre beslut. Till exempel kan man dra nytta av att en motståndare är i en dålig sinnesstämning eller att denne är lätt att provocera, och därmed använda det till sin fördel i spelet.

Självklart är det också viktigt att tänka på hur man själv agerar. Genom att vara medveten om sin egen spelstil, kan man använda sig av olika strategier för att försöka manipulera sina motspelare.