Människor har sedan länge kommit varandra närmare med hjälp av spel som främjar sociala interaktioner. Exempelvis har Eurojackpot i Sverige blivit alltmer populärt på senare tid som en social aktivitet. Det och andra sociala spel, som kognitiv problemlösning, kan av många anledningar både kul och nyttiga inslag i vardagen.

Sociala spel oavsett var du är

En del spel har nu för tiden fått dåligt rykte eftersom de anses göra folk lite mer isolerade från omgivningen. Det finns dock många spel man kan använda sig av i sociala sammanhang. Sådana aktiviteter kan användas som sociala isbrytare och kanske även som teambuilding-aktivitet på jobbet.

Det är speciellt roligt med spel där man behöver skapa lösningar tillsammans för att komma vidare eftersom detta verkligen ser till att sammansvetsa laget. En del av dessa sociala spel är av fysisk art där man sitter tillsammans. Om man arbetar på distans finns det spelaktiviteter via appar, vilket gör att alla kan vara med oavsett var i världen man sitter.

Ett intressant exempel på ett spel för sociala sammanhang

Eurojackpot är en av de aktiviteter man kan spela tillsammans med både familj och vänner. Det finns inte bara tillgängligt i Sverige, utan även i en rad andra länder. Målet med spelet är att man ska få sju olika nummer korrekt för att kunna vinna. På senare tid har spelet blivit allt mer populärt.

Aktiviteter som utvecklar en som person

Sociala spel hjälper inte bara till med att binda vänskapsband. En annan viktigt aspekt med denna typ av aktivitet är att man lär sig problemlösning och hur man löser saker och ting i grupp. Det kan tyckas som en trivial sak att sitta och lösa speluppgifter tillsammans, men många av de färdigheter man utvecklar kommer även att vara av vikt i arbetslivet.

De spel man använder sig av i sociala sammanhang bör därför inte bara ses som en spelaktivitet som sådan, utan även aktiviteter som gör att man lära sig färdigheter för livet. Spelen har därför något både för den som vill förbättra sitt sociala liv samt den som sätter arbetet främst.

Kognitiv problemlösning i vardagslivet

Kognitiv problemlösning är en process där man använder sig av sina mentala förmågor för att identifiera och lösa ett problem. Det kan röra sig om:

  • Insamling av information
  • Analys av den insamlade informationen
  • En strategi för att sedan lösa ett problem med hjälp av de insikter man fått

Man kan därför säga att de spel som används i sociala sammanhang, som exempelvis Eurojackpot, hjälper individer att utvecklas.